Cookies on this website

We use cookies to make our website work properly. We'd also like your consent to use analytics cookies to collect anonymous data such as the number of visitors to the site and most popular pages.

I'm OK with analytics cookies

Don't use analytics cookies

Home / Resources / News / Drepturi civile si Programul Stockholm

Drepturi civile si Programul Stockholm

Consult?ri deliberative transeuropene

Pe întreg parcursul anului 2011, organiza?ia European Alternatives va implementa un proiect transeuropean de anvergur? care va reuni mii de cet??eni din toat? Europa. Ace?tia vor discuta despre ac?iuni comune de lupta pentru protejarea drepturilor civile exprimate in Programul Stockholm al Uniunii Europene si în Carta Drepturilor Fudamentale a acesteia. Participan?i din Bulgaria, Fran?a, Italia, Marea Britanie, România ?i Spania vor lansa perspective comune asupra urm?toarelor teme:

  • Libertatea presei
  • Drepturile romilor
  • Egalitatea între sexe ?i drepturile homosexualilor
  • Drepturile sociale ?i dreptul muncii
  • Problema migra?iei ?i drepturile minorit??ilor
  • Legalitatea ?i lupta împotriva crimei organizate

În optsprezece ora?e europene se vor organiza întâlniri paticipative la mese rotunde unde se vor analiza diferite probleme locale într-un context european. Discu?iile se vor desf??ura în grupuri restrânse de câte 6-7 persoane alese prin rota?ie. Discu?iile se finalizeaz? în momemtul în care se fixeaz? o propunere concret? de ac?iune. O parte dintre participa?ii la aceste discu?ii regionale vor avea posibilitatea de a participa la un forum transna?ional ce va reuni activi?ti ?i cet??eni pentru a discuta aceste probleme ?i în alte p?r?i ale Europei.
A treia întâlnire de acest gen organizat? de European Alternatives va avea loc la Ia?i în data de 19 februarie 2011 în Sala Cuza a Hotelului Unirea. Tema principal? de dezbatere va fi libertatea presei ?i pluralismul media. În curând v? vom oferi mai multe date despre metodologia de lucru ?i desf??urarea evenimentului  pe pagina organiza?iei www.euroalter.com
 
Dac? dori?i s? colabora?i cu noi sau dac? dori?i informa?ii suplimentare va rug?m contacta?i-ne la:
cluj@euroalter.com